BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,621 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานเกษตรอินทรีย์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดสิค้า อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสวัสดี -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวัสดี-


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการด้านสุขภาพ , ธุรการ , นักวิชาการด้านประมง/ชีวเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรสาสตร์ ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , สเมียน , พนักงานบริการ อัพเดท 5 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระแก้ว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ไทรโยคน้อยวิทยา


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายขาย อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , งานฟร์าม , เพาะเลี้ยง อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานวิทยาเขตสุรินทร์ ประมง


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 1 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบัราชภัฎจันทรเกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบ , พนักงานสินเชื่อ ทะเบียนรถ , พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 23 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน พิษณุโลก ประมง
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปฏิบัติการห้องlab , นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , นักวิชาการ อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1-


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด , งานบริการเช่นขายอาหาร , สัตวบาล อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกสลุงวิทยาวิทย์-คณิต


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด สงขลา


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Callcenter อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สัตวศาสตร์


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการด้านการเกษตร อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีวิทย์-คณิต


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลฟาร์มไก่ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาหารสัตว์ อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาวิทย์-คณิต


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทสัตวศาตร์


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแปลงปลูก , ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริม,หัวหน้าแปลง อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเพาะเลี้ยงปลา , พนักงานดูแลปลา อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาศิลป์-ภาษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 332    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap