BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,620 ประวัติ


401. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบข้อมูล , ธุรการ , เอกสาร อัพเดท 21 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


402. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale supervisor อัพเดท 20 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทคโทโลยีการเกษตร
ปวส.วิยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลาอุตสาหกรรมและเทคโลโลยีอาหาร


403. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ส่งเสริมการเลี้ยง , พนักงานขาย อัพเดท 17 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม สัตวศาสตร์


404. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ อัพเดท 17 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพวิทย์-คณิต


405. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 7 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสัตวศาสตร์


406. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 4 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกาญจนานุเคราะห์


407. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 2 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา


408. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแคชเชียร์ , เสิร์ฟอาหาร อัพเดท 26 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปฐพีวิทยา


409. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยเกษตร , ส่งเสริมการขาย อัพเดท 23 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โรคพืช
ปริญญาตรีมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนโรคพืช


410. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , ธุรการ อัพเดท 21 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองพิทยาคมวิทย์-คณิต


411. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 19 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยการจัดการผลิตสัตว์


412. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการขายอาหารสัตว์น้ำ , พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ อัพเดท 17 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมวิทย์-คณิต


413. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคาร อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


414. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ประมง , เกษตร อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประมง
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประมง


415. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านประมง , ด้านเกษตร อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมง


416. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 20 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พานพิทยาคม วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์คณะ เกษตร สาขา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร


417. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จัดซื้อ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาตร์


418. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธรุการ , บริการลูกค้า อัพเดท 10 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคถลางการโรงแรมและการท่องเที่ยว


419. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , นักร้อง นักแต่งเพลง อัพเดท 9 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมวิทย์-คณิต


420. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 3 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 331    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap