BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,620 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริม อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกษตรศาสตร์


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพเนื้อ , สัตวบาล อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , นักส่งเสริม อัพเดท 28 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขาย , พนักงานส่งเสริม , พนักงานฝ่ายไร่ อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาววิทย์-คณิต


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานฝ่ายไร่ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , ผู้แทนขาย อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชไร่


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ขายของหน้าร้าน อัพเดท 25 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสโตร์คลังสินค้า อัพเดท 23 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการจัดการพืช


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , สัตวบาลส่งเสริม , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัพเดท 22 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสัตวบาลส่งเสริมสุกร อัพเดท 20 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมวิทย์-คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , ฝ่ายผลิต , การตลาด อัพเดท 17 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสิริเกศวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการขายอาการสัตว์น้ำ , นักวิชาการ อัพเดท 12 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารวิทย์-คณิต


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ , พนักงานออฟฟิศ อัพเดท 7 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีระนองวิทย์คณิต


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 5 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหิดล ิวิทยาาสตร์เกษตร
ปริญญาตรีมหิดลิวิทยาาสตร์เกษตร


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการแผนก , ผู้จัดการซื้อขาย อัพเดท 25 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี ราชฎัทยะลา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปวส.วิทยาลัยป่าไฝ่สัตวบาล


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ อัพเดท 21 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนการุ้งวิทยาคมวิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 20 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 19 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฐพีศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะโหมดวิทย์-คณิต


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เจ้าหน้าที่ขาย , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 16 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม เกษตรศาสตร์
ปวส.มหาวิทยาลัยนครพนมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 15 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร พืชศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรพืชศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 331    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap