BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,620 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , พนักงานขาย อัพเดท 26 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมไก่ประกัน , นักสัตาบาลประจำฟาร์มไก่เนื้อ , นักสัตวบาลประจำโรงฟัก อัพเดท 26 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาศิลป์-ทั่วไป


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : qc , qa , pd อัพเดท 25 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. กันทรวิวัยวิทย์ คณิต


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย อัพเดท 24 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ระยอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มาบตาพุดพันพิทยาคาร ศิลย์ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมาบตาพุดพันพิทยาคารศิลย์ภาษา


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Call center อัพเดท 20 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุระการ , เจ้าหน้าที่่่่่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่สรรหา อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ทะวิทยาวิทย์-คณิต


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่างคุมเครื่องจักร , ทั่วไป อัพเดท 18 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์หันตรา) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร-เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ปวส.วิทยาลัยเทคพระนครศรีอยุธยาเทคนิคเครื่องกล


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างานคลังสินค้า , หัวหน้างานวางแผนการผลิต , หัวหน้างาน Shipping อัพเดท 18 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครื่ิองกลการเกษตร
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้สงขลาเครื่องกลการเกษตร


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประมง , สัตวบาล อัพเดท 25 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ การประมง


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเกษตร , การจัดสวน , ดูแลสวน อัพเดท 17 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาดีวิทยาศิลป์ภาษา


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 14 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพบดินทรวิทยาวิทย์-คณิต


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing Executive , Assis Sale Manager , Asiss Branding Manager อัพเดท 14 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทราัพยากรเกษตรชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Marketing อัพเดท 25 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขมงคล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์สมุทรวิทย์-คณิต


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์/ผู้แทนขาย/พนักงานส่งเสริมการขาย , วิจัยและพัฒนา , พนักงานห้องแลป/พนักงานเคมี อัพเดท 21 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรเคมี


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing executive , Area Sales Manager , Marketing Communication Manager อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชสวน


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเซลล์ , พนักงานโครงการ , พนักงานขาย อัพเดท 16 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณวัตรวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ4ล้อ , พนักงานขับรถ6ล้อ , พนักงานขับรถ10ล้อ อัพเดท 16 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย แม่ต๋ำวิทยา ศิลป์-ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแม่ต๋ำวิทยา-


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 5 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ยโสธร
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บัญชี


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเกษตร อัพเดท 31 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นปฐพีศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 331    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap