BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 655 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , งานด้านการผลิต , งานฝ่ายบริหาร อัพเดท 23 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี สถาบันราชนครินทร์ การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประสานงาน อัพเดท 4 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 20 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตน์ศิลป์คำนวณ


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานขาย อัพเดท 17 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. วิทยลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มสามัญ


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิคดีไซค์ , คอมพิวเตอร์ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 27 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาลียราชภัฎสวนสุนันทา ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปวช.อาชีวศึกษาธนบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 4 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย หนองชุมแสงวิทยา สังคม


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม วัดศรีสุทธาราม


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : artwork , prepress อัพเดท 17 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การพิมพ์


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังานธุรการ อัพเดท 13 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. พานิชยการเจ้าพระยา คอมพิวเตอร๋ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิริรัตนาธรวิท คณิต


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , เซลล์ขายของ อัพเดท 11 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. เทพกระษัตรี -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองถลางสังคมศึกษา


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท อัพเดท 1 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิท คณิต


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , พนักงานตอนรับในโรงแรม , การขาย อัพเดท 25 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนาจะหลวย วิทย์ - คณิต- คอม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร ร นาจะหลวยวิทย์ - คณิต- คอม


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 20 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานก่อนพิมพ์ , งานหลังพิมพ์ , งานอีเว้น อัพเดท 20 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.ไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการคอมพิวเตอร์


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเก็บเรียงสินค้า , การบริการ , บัญชี อัพเดท 18 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ยโสธร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเลิงนกทา คอม-ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลิงนกทาคอม-ภาษา


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูแลร้านทั่วไป , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 12 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลพบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พิบูลวิทยาลัย วิทย์ คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์วิทย์ คณิต


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 6 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเลิมราชชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.อ.หนองบัวแดง-


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาร์เวิกร์ค งานพิมพ์ต่อเนื่อง อัพเดท 6 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสารสนเทศ


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , คลังสินค้า อัพเดท 3 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีการพิพม์
ปวส.เทคโนโลยีสยามเทคนิคยานยนต์


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต , QC อัพเดท 13 ก.พ. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap