BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 655 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายสินค้า , พนักงานขายสินค้า , พนักงานขายสินค้า อัพเดท 2 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยพณิชยการจรัลสนิทวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริฟ์ , แคชเชียร์ อัพเดท 27 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ ศิลป์-ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรปราการ-


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานชงชิม , พนักงาน pc ประจำห้างสรรพสินค้า , พนักงานขาย อัพเดท 26 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ภาษา สังคม


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 19 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 13 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales , marketing , Technical อัพเดท 12 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทน์-คณิต


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป , งานโรงแรม/ไกด์ , พนักงานขาย อัพเดท 9 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กสน
ปวช.พงษ์ภิญโญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแคชเชีย อัพเดท 6 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไทย-สังคม


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpart time อัพเดท 3 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : มุกดาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนมุกดาหาร สามัญทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมุกดาหารสามัญทั่วไป


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โอปอเรเตอร์ อัพเดท 20 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร วัดปรมัยยิกาวาส


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , หัวหน้างาน อัพเดท 10 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เทคโนโลยีสำนักงาน
ปวช.วิทยาลัยโปรลีระยองการตลาด


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 8 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอคอนสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคอนสารวิทยาคม


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ , ออกแบบ อัพเดท 1 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร ออกแบบนิเทศศิลป์
ปริญญาตรีบดิทรเดชา2ศิลป์-ศิลป์


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทำฟิล์ม ทำแม่พิมพ์ , จักวางหน้า เลเอาท์ , คุมเครื่องออฟเซต 1-4 สี อัพเดท 25 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เทคโนโลยีสำนักงาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอนุบลแม่เปินศิล)คำนวณ


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ /บริหาร /พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 17 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อุดรธานี
ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พณิชยการ
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีพณิชยการ


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เช็กของก่อนส่ง อัพเดท 12 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เทพลีลา


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ , ทั่วไป อัพเดท 5 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สหะพาณิชย์แผนกสามัญปถณณวิถี ม.ต้น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 21 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนคำม่วง วิทย์ คณิต


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , พนักงาน QC , การเกษตร อัพเดท 16 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap