BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 936 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 8 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Wmryone , Odmfkuh , Dzvjskk อัพเดท 3 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : พัทลุง
ต่ำกว่ามัธยม Isvoelf Etxmewn
ปริญญาโทUwfqizkXewxvpt


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่GIS อัพเดท 2 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS analyst , GIS officer , Data analyst อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยวิทย์-คณิต


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตำแหน่งที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยศิลป์คำนวณ


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , ธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงคณิต-อังกฤษ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาภูมิศาสตร์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 18 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสันติราษฎร์วิทยาลัย


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้าน gis อัพเดท 16 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสาสนเทศศาสตร์


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ , ธุรการ , บัญชี อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแกลง วิทย์-คณิต


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Eictlya , Mmpfppe , Tfktzgh อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี Kuadcrm Pjglqel
ปริญญาตรีMnugiomLqpgoes


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 13 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part Time อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎณ์อุปถัมภ์วิทย์-คณิต


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเท อัพเดท 18 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS Analyz อัพเดท 13 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 12 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณภูมิศาสตร์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , นักGIS อัพเดท 9 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสเทศศาสตร์


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing Office , Event Office , Procurement Office อัพเดท 25 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูมิศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 47    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap