BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า อัพเดท 17 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองวิทย์-คณิต


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 31 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เทคนิคทางภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ( GIS ) , เจ้าหน้าภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร อัพเดท 30 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวังหว้าราษฎร์สามัคคีศิลป์-คำนวณ


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสำรวจ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 27 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นัก GIS , นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 25 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมวิทย์-คณิต


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ , พนักงานสำรวจแผนที่ อัพเดท 19 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.วัดป่าประดู่


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 6 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงงานทั่วไป อัพเดท 5 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปัตตานี
ปวส. อาชีวศึกษาปัตตานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.อาชีวศึกษาปัตตานีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS , เจ้าหน้าที่ logistics อัพเดท 30 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ(ยุโรป,อเมริกา) อัพเดท 23 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : สระแก้ว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนมัธยมสระแก้ว ศิลป


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัสดุ , ธุรการ , จัดซื้อ อัพเดท 13 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.บรูพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.[บรูพาญ๊๋ปุ่น


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ , นักวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ , นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ อัพเดท 12 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ , งานด้านการท่องเที่ยว , งานด้านการทำอาหาร อัพเดท 9 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ศิลป-คำนวณ


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสำรวจและทำแผนที่ , เจ้าหน้าที่GIS , เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ อัพเดท 2 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน@ , ผู้ช่วยทำอาหาร อัพเดท 30 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.ราษบูรณย์ _
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนดูนสาด จังหวัดขอนแก่นหลักสูตรเบื้องต้น


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS อัพเดท 21 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยคณิต อังกฤษ


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมด้านการเกษตร , พนักงานส่งเสริมงานไร่/สวน , พนักงานสำรวจภาคสนาม/เก็บข้อมูล อัพเดท 6 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์ GIS


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 18 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)สายวิทย์-คณิต


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าวบันเทิง อัพเดท 27 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ศิลป์คำนวณ


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานด้านการผลิต อัพเดท 2 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.อำเภอธัญบุรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap