BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 936 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี ม.นเรศวร ภูมิสาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.นครสวรรค์ศิลป์-คำนวณ


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ภูมิศาสตร์ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 10 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ฝ่ายผลิต อัพเดท 9 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม รร.นาวิกโยธินบูรณะ -


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : komarPrarf77 , komarPrarf77 , komarPrarf77 อัพเดท 28 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาโท komarPrarf77 komarPrarf77
ต่ำกว่ามัธยมkomarPrarf77komarPrarf77


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , งานบริการทั่วไป , ล่าม อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ ภูมิศ่สตร
ปริญญาตรี


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 25 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS)


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , RS , ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมวิทย์-คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการงานโครงการงานระบบ , จัดซื้องานระบบ , อื่นๆ อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , นักจัดการงานทั่วไป อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : TamaraDal , TamaraDal , TamaraDal อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาโท TamaraDal TamaraDal
ปริญญาเอกTamaraDalTamaraDal


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS อัพเดท 23 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมือง
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cxadxld , Mjwvxbm , Tzdpask อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : เลย
ต่ำกว่ามัธยม Vecengh Nqpnznf
ปวส.NbzmzmaJqvcpsr


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Oiykcci , Cvyjxgt , Zujlhip อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : นครพนม
ปวช. Cbcvsue Trdfbvf
ปริญญาตรีGuypahxOxjepun


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลป์ - ญี่ปุ่น


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BarneySpark , BarneySpark , BarneySpark อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : กำแพงเพชร
ต่ำกว่ามัธยม BarneySpark BarneySpark
ปริญญาโทBarneySparkBarneySpark


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกิจการเพื่อสังคม , csr อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เลขา อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานในส่วน ภูมิศาสตร์ทั้งหมด อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมศิลป์-คำนวณ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 47    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap