BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 663 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสำรวจ , เจ้าหน้าที่ขนส่ง , พนักงานทั่วไป อัพเดท 27 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สังคมศาสตร์ - ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุุหลาบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ อัพเดท 25 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์วิทย์-คณิต


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 10 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม มนุนย์ศาสตร์


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้าน GIS อัพเดท 7 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ภูมิศาสตร์ , อื่นๆ อัพเดท 6 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองขามวิทย์-คณิต


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อัพเดท 3 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ศิลป์ภาษาจีน


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS อัพเดท 17 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 22 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ IT Support , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 17 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาวิทย์-คณิต


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , งานเอกสาร , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ตะโหมดวิทย์-คณิต


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ GIS และแผนที่ อัพเดท 4 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชุมแพศึกษาวิทย์-คณิต


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ( GIS ) อัพเดท 12 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองหงส์พิทยาคมวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 26 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุยบุรีวิทยาวิทย์-คณิต


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานประกันคุณภาพ อัพเดท 18 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน อ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย์ วิทธ์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน อ.ปลวกแดงจ.ระยอง-


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิสารสนเทศศาสตร์ อัพเดท 4 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เลย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม วิทย์- คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม-


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้าหน้าเคาเตอร์ , เร่งรัดหนี้สิน , call center อาหาร อัพเดท 4 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาวิทย์ คณิต


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์/ผังเมือง/GIS , เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ autocad, visio อัพเดท 7 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลวิทย์-คณิต


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งอาหาร อัพเดท 6 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร กาญจนบุรี


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คอมพิวเตอร์ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 24 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 17 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร น้ำพองศึกษา วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap