BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 655 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานจัดเอกสาร , คีย์ข้อมูล อัพเดท 19 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตนศิลป์คำนวณ


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่สำรวจ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 13 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทย์-คณิต


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 10 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม วิทย์ คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จนท.สำนักงานทั่วไป , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 15 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ลำภูราเรืองวิทย์วิทย์-คณิต


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 9 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงกันตังรัษฎาศึกษา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงกันตังรัษฎาศึกษาวิทย์-คณิต


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ออกเเบบ creative อัพเดท 19 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม สายวิทย์ คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเเม่จันวิทยาคมสาย วิทย์ คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พ.น.ง.ขับรถ อัพเดท 14 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สวนอนันต์ -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สวนอนันต์-


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ อัพเดท 13 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่ประจำเค้าเตอร์ฝากถอน อัพเดท 30 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ่นคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ , นักสำรวจทาง GIS , เจ้าหน้าที อัพเดท 28 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาววิทย์-คณิต


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 21 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน วิทย์-คณิต


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สำรวจวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 18 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มศว ประสานมิตร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคาวิทย์คณิต


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจาหน้าที่นำเข้าข้อมูล GIS อัพเดท 11 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ(GIS)


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเก็บเอกสาร อัพเดท 15 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ต่ำกว่ามัธยม ก.ศ.น
ต่ำกว่ามัธยม


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โลจิสติกส์ อัพเดท 11 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภูมิศาสตร์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center อัพเดท 27 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ( GIS ) อัพเดท 23 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิศาสตร์ , พนักงาน GIS , พนักงานธุการ อัพเดท 14 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนเทศ
ปวช.โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 14 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ , ช่างภาพ , นักเขียน, คอลัมนิสต์ อัพเดท 10 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap