BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 663 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจาหน้าที่นำเข้าข้อมูล GIS อัพเดท 11 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ(GIS)


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเก็บเอกสาร อัพเดท 15 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ต่ำกว่ามัธยม ก.ศ.น
ต่ำกว่ามัธยม


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โลจิสติกส์ อัพเดท 11 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภูมิศาสตร์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center อัพเดท 27 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ( GIS ) อัพเดท 23 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิศาสตร์ , พนักงาน GIS , พนักงานธุการ อัพเดท 14 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนเทศ
ปวช.โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 14 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ , ช่างภาพ , นักเขียน, คอลัมนิสต์ อัพเดท 10 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , พนักงานส่งเอกสาร , บริการลูกค้า อัพเดท 8 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย บางลายพิทยาคม
ต่ำกว่ามัธยมบ้านห้วงปลาไหล


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้าน GIS , พนักงานธุรการ , พนักงานเสมียน อัพเดท 20 ส.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ปวช.โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุกิจ


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 6 ส.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์-คณิต


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา อัพเดท 22 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกมลาไสย-


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pg อัพเดท 18 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปวส. tbj การจัดการ


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูืมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ gis , เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ อัพเดท 15 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงวิท-คณิต


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 14 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีพังงา ศิลป์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีพังงาศิลป์ทั่วไป


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ฝ่ายให้ข้อมูล อัพเดท 12 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายธุรการ คีย์ข้อมูล อัพเดท 1 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภูมิภาคศึกษา
ปริญญาตรี


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์เทศ , งาน แผนที่ GIS สำรวจ อัพเดท 9 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายควนกาหลงวิทยาคม วิทย์-คณิต


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS , พนักงานนำเข้าข้อมูล อัพเดท 5 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสุทธิวรารามวิทย์-คณิต


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 29 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกบริหารรัฐกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดรงเรียนสิงห์สมุทรภาษา-สังคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap