BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 663 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , บริหารงานทั่วไป , ประสานงาน อัพเดท 16 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันกำแพงศิลป-ฝรังเศส


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 12 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาญจนบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาเภษ คณิต


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 11 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภูมิภาคศึกษา


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 11 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดตำหรุภาษาฝรั่งเศส


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 11 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชัยนาท
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังคมฯ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาสังคมฯ


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีร์ข้้อมูล อัพเดท 29 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร ท่าชนะ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร ท่าชนะวิทย์-คณิต


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS , พนักงานทำแผนที่ , พนักงานสารสนเทศ อัพเดท 26 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษฺณ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทุ่งสงศิลป-คำนวน


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มศว.ประสานมิตร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.พิชัยรัตนาคารวิทย์-คณิต


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , งานในออฟฟิค อัพเดท 19 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณคณิต อังกฤษ


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 17 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอังกฤษ - ฝรั่งเศส


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหนัาที่ computer , พนักงานทั่วไป อัพเดท 16 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ปวช.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เกษตรศาสตร์


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 12 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Burapha University ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาซาลบางนาศิลป์


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเจ้าหน้าที่GIS , พนักงานทำแผนที่ , บริหารทั่วไป อัพเดท 26 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา2อังกฤษ-สังคม


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล อัพเดท 13 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิมายวิทยาวิทย์-คณิต


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสานสนเทศศาสตร์ , นักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , งานเี่กี่ยวกับ GIS อัพเดท 6 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลวิทย์-คณิต


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่จับGPS อัพเดท 25 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมวิทย์ คณิต


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , บรรณาธิการ อัพเดท 20 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิจิตรพิทยาคมคณิต-วิทย์


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 15 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS อัพเดท 1 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภูมิศาสตร์


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานด้าน GIS อัพเดท 13 ม.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทิงวิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap