BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสาตร์ , นักภูมิศาสาตร์ อัพเดท 20 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : W/H Manager , Logistics Manager อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสามเสนวิทยาลัยศิลป์คำนวน


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์ , gis technician , แอดมิน , IT support and gis technician อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูมิสารสนเทศสิ้งแวดล้แม


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , เขียนรายงาน , วิทยากร อัพเดท 30 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภูมิศาสตร์


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานลูกจ้างโครงการ , พนักงานด้านภูมิศาสตร์ อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาบูรพา ภูมิสารสนเทศศาตร์


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงคณิต-อังกฤษ


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สำรวจ , ภูมิศาสตร์ , IT อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงวิทย์-คณิต


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , นักวิชาการศึกษา อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฏรอำรุงศิลป์คำนวณ


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้านภูมิศาสตร์ อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาเขมร


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , นำเข้า-ส่งออก อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , Gis programer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gis Analyst , Data Analyst , IT Support อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีภูเก้ตศิลป์-คำนวณ


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , นักสำรวจ , นักธรณี อัพเดท 14 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียทชมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์วิทย์-คณิต


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองลานวิทยาวิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis อัพเดท 8 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูมิศาสตรฺ


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 8 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap