BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ , นักวิชาการแผนที่ อัพเดท 5 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม , ธุรการ อัพเดท 3 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายธรรมมิสลาม ท่าอิฐวิทย์-คณิต


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร , เลขานุการ , ธุรการ อัพเดท 3 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานการตลาด อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภูมิศาสตร์


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ อัพเดท 27 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ไทย-สังคม


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , นักสิ่งแวดล้อม , นักสำรวจแผนที่ อัพเดท 13 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , ธุระการ อัพเดท 3 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภูมิสารสนเทศ


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานส่งเอกสาร อัพเดท 28 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดทรงธรรม-


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) , นักออกแบบแผนที่ , พนักงานนำเข้าข้อมูล อัพเดท 26 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์วิทย์-คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์(สัญญาจ้าง) อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพร้าววิทยาคมวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด , เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 14 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฏร์ธานี2วิทย์-คณิต


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , นักจัดการที่ดิน , นักแผนที่ภาพถ่าย อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศาสตร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภูมิสารสนเทศ


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดของ , พนักงานแคชเชียร์ อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี ม.นเรศวร ภูมิสาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.นครสวรรค์ศิลป์-คำนวณ


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ภูมิศาสตร์ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 10 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ฝ่ายผลิต อัพเดท 9 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม รร.นาวิกโยธินบูรณะ -


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , งานบริการทั่วไป , ล่าม อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ ภูมิศ่สตร
ปริญญาตรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap