BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 663 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภูมิสารสนเทศ


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดของ , พนักงานแคชเชียร์ อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี ม.นเรศวร ภูมิสาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.นครสวรรค์ศิลป์-คำนวณ


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ภูมิศาสตร์ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 10 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ฝ่ายผลิต อัพเดท 9 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม รร.นาวิกโยธินบูรณะ -


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , งานบริการทั่วไป , ล่าม อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ ภูมิศ่สตร
ปริญญาตรี


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 25 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS)


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , RS , ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมวิทย์-คณิต


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการงานโครงการงานระบบ , จัดซื้องานระบบ , อื่นๆ อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , นักจัดการงานทั่วไป อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS อัพเดท 23 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมือง
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลป์ - ญี่ปุ่น


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกิจการเพื่อสังคม , csr อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เลขา อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานในส่วน ภูมิศาสตร์ทั้งหมด อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมศิลป์-คำนวณ


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 1 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 34    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap