BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gis officer อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสังเวชวิทย์-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ภูมิศาสตร์


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครขอนแก่นวิทย์-คณิต


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยสายศิลป์ภาษา


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาเอกภูมิสารสนเทศศาสตร์


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแปลภาพถ่ายทางอากาศ , นักทำแผนที่ , พนักงานด้าาน GIS GPS RS อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตาร์ ภูมิศาสตร์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 31 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ , พนักงานขาย อัพเดท 15 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาวิทย์-คณิต


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ Gis อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปราจีนกัลยาณีวิทย์-คณิต


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpart time อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์/นักภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ผังเมือง อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์/นักภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ผังเมือง อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล , นักสำรวจด้านแผนที่ , นักสารสนเทศภูมิศาสตร์(gis) อัพเดท 10 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการแผนที่ , นักภูมิสารสนเทศ , นักสำรวจภาคสนาม อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ , gis analyst อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis gps , เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม , เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ศิลป์ภาษา


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gis analyst อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , นักวิชาการ , นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 18 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap