BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 663 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 25 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิสารสนเทศ , ภูมิศาสตร์ , สำรวจ ทำแผนที่ อัพเดท 18 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ภูมิสารสนเทศ


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , พนักงานนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทส , GIS/GPS อัพเดท 28 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตรื
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , นักภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 20 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไพศาลพิทยาคมวิทย์-คณิต


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 23 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดสิงห์ศิลป์-คำนวน


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถผู้บริหาร อัพเดท 17 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS อัพเดท 16 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ GID อัพเดท 4 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจ.ขอนแก่น


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ อัพเดท 18 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสร์ , นักผังเมือง , การตลาด อัพเดท 13 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรี


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 13 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ อัพเดท 7 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์/ผังเมือง/แผนที่ , พนักงานบุคคล อัพเดท 25 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภูมิศาสตร์


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 17 ธ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Logistics Officer , Import , Export อัพเดท 6 ธ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรปราการศิลป์ อังกฤษ


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสาสนเทศ , พนักงานภูมิศาสตร์ อัพเดท 14 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์วิทย์-คณิต


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 15 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้าน GIS อัพเดท 10 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์-คณิต


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลศิลปิน , ช่างภาพ อัพเดท 7 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS analyst specialist อัพเดท 29 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap