BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 21,295 ประวัติ


21281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การตลาด
ปวส.โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจการตลาด


21282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , ครู อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียนสามัญ


21283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หันตราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


21284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


21285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส.


21286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เลขานุการ
ปวช.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิเลขานุการ


21287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เลขานุการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดสิงห์


21288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิก ดีไซด์ , ออกแบบ web อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เทคโลโลยีสารสนเทศธุรกิจ


21289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เลขานุการ


21290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , บุคคล อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.สถานบันการพลศึกษาจังหวัดอ่างทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


21291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ , ธุรการ,คีย์ข้อมูล , พนักงานขาย อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.โรงเรียนพณิชยการเชียงรายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


21292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย , พนักงานฝ่ายคลังสินค้า อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : จันทบุรี
ปวช. กศน.เมืองจันทบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลวิทย์ -คณิต


21293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาเขตภาคตะวันออก 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีชัยภูมิศิลป์ภาษาฝรั่งเศส


21294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. โรงเรียนสบามบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


21295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , การเงิน , คอมพิวเตอร์ อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวส. มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยการบัญชี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap