BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 21,285 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , Receptionist อัพเดท 18 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกะทู้วิทยาคณิต-อังกฤษ


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 17 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ การบัญชี


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , ชาย อัพเดท 12 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การสื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยภาษาอังกฤษ-จีน


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ/คลังสินค้า อัพเดท 12 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , ธุรการทั่วไป อัพเดท 9 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา​ คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Admin , จัดซื้อ อัพเดท 7 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมวิทย์-คณิต


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ประชาสัมพันธ์ , งานเอกสาร อัพเดท 5 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา การจัดการสำนักงาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวัฒนา๒สายศิลป์


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานบันทึกข้อมูล อัพเดท 5 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC อัพเดท 28 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานบัญชี , เลขานุการ อัพเดท 28 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช การจัดการสำนักงาน
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชการจัดการสำนักงาน


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง ประจำสาขา เขาวง/แก่งคอย อัพเดท 25 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างจ.สระบุรี บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ลูกค้าสัมพันธ์ , พนักงานธุรการทั่วไป , English Teacher Assistant อัพเดท 25 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังภาษาอักฤษ-เยอรมัน


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานบริการ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อัพเดท 17 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครพนม
ปวส. วิทยาลัยไทอโยธยาบริหารธุรกิจ อยุธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมการขายการตลาด


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบันทึกและคีย์ข้อมูล , พนักงานประสานงาน อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คอมพวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , งานธุรการ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ อัพเดท 6 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระบบสาระสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , แคชเชียร์ , ประสานงาน อัพเดท 5 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยคณิต - อังกฤษ


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป อัพเดท 5 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สาขาเลขานุการ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครสาขาเลขานุการ


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 4 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครนายกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1065    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap