BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 21,286 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 7 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , คลังสินค้า อัพเดท 7 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กระบี่
ปวช. วิทยาลัยอชีวศึกษาภูเก็ต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ SBC อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปวส. รร. เทคโนโลยีมุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 1 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คอมพวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาวิทย์-คณิต


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เลย
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 29 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการโครงการ อัพเดท 28 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการสารสนเทศ


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคียข้อมูล , นักออกแบบดีไซน์ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 21 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สตูล
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสตูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสตูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ERP อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครพนม
ปวช. อาชีวะศึกษาศรีสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช.อาชีวะศึกษาศรีสงครามคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิตย์


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. ดุสิตพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯศิลป์คำนวณ


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , คลังสินค้า , คอมพิวเตอร์ อัพเดท 13 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมวิทย์-คณิต


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุราการ , พนักงานฝ่ายจัดซื้อ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 10 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ฉวางรัชดาภิเษก ศิลป์สังคม


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานบัญชี อัพเดท 10 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลอาชีวศึกษาสุรินทร์ การจัดการสำนักงาน
ปวช.วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีการโรงแรม


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยดุสิตพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรรณวิทย์สามัญ


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายธุรการ , พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัชรวิทยา วิทย์-คณิต


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.ธุรการ อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยระบบริหารคุณภาพ , DCC-ISO9001 , HRA อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการธุระกิจ
ปริญญาตรีราชภัฏราชเพชรบุรีวิทยากงลงณ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer service Assistant , เลขานุการ , พนักงานแอดมิน อัพเดท 31 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1065    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap