BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 21,295 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการการทั่วไป , แคชเชียร์ อัพเดท 15 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครพนม
ปวส. โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ จัดเอกสาร อัพเดท 15 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Executive Secretary , Executive Assistant , Administrative Assistant อัพเดท 14 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารการจัดการ
ปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากรดุริยางคศิลป์


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อัพเดท 13 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก​ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ระบบสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานธุการ อัพเดท 13 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นิเทศศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตการท่องเที่ยวและการโรงแรม


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 12 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการบัญชี , แคชเชียร์ , Store อัพเดท 9 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิยชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 5 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยอาชีวเอกวิทย์บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , บุคลากรในโรงพยาบาล , เจ้าหน้าธุรการ อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขานุการการเเพทบ์เเละสาธารณสาุข
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมวิทย์-คณิต


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ.บุคคล.บัญชี อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา บัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3 ฉะเชิงเทราศิลป์-คำนวน


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจริยานุสรณ์วิทย์-คณิต


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์คอมพิวเตอร์ , พนักงานธุรการ , โลจิสติกส์ อัพเดท 1 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท รัตนบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 30 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , ธุรการทั่วไป , รับสายโทรศัพท์ อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู การจัดการโลจิสติกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรเกษมคอมพิวเตอร์


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , Call center , ธุรการ อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางกอกวิทยา(มูลนิธิ)ศิลป์-คำนวณ


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังบรรจุสินค้า , พรักงานธุรการ อัพเดท 24 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ การท่องเที่ยว


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ธุรการ , IT Supports อัพเดท 24 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต-คอม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 1065    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap