BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,189 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 1 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , IT Support , Technical Support อัพเดท 25 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คอมพิวเตอร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงอิเล็กทรอนิกส์


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer , network enginer , Thechnician อัพเดท 23 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพขรบุรีอิเล็กทรอนิกส์(DVT)


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , งานดูแลระบบ อัพเดท 23 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์ - คณิต


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Engineer , Admin Engineer , Software Engineer อัพเดท 10 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำปหง คอมพิวเตอร์


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , งานบริการทั่วไป อัพเดท 9 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้าน network IT อัพเดท 3 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คนเขียนโปรแกรม อัพเดท 26 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศิลป์-คำนวณ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัตศิลป์-คำนวณ


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ื network , งานด้านการศึกษาต่างๆ อัพเดท 25 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยห้อการค้าไทย คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหล่มสักวิทยาคม


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)วิทย์-คณิต


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 20 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายท่าอิฐศึกษาวิทย์-คณิต


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network engj , admin อัพเดท 19 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 9 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ลพบุรี
ปวช. โรงเรียนเทคพาณิชยการลพบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ , ออกแบบระบบ , เลขานุการ อัพเดท 28 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารวิทย์-คณิต


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าส่วนผลิต , หัวหน้าส่วนผลิต , หัวหน้าส่วนผลิต อัพเดท 26 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีอิเล็กทรอนิกส์


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพวีดีโอ ตัดต่อวิดีโอ อัพเดท 26 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 24 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช.


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาฬสินธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเขาวง


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์Network Engineer , Programmer , IT Support อัพเดท 21 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap