BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,189 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : tutor อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่IT อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 19 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบเว็บไซต์ อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศกรรมคอมพิวเตอร์


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager , Infra Engineer อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิศวกรรม-เครือข่ายคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิทย์-คณิต


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pre-sale enigneering อัพเดท 17 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี kasetsart university kamphaeng saen computer engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรีวิทย์-คณิต


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data Analyst อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system admin , it support , sales engineering อัพเดท 7 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี kasetsart university kamphaeng saen computer engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรีวิทย์-คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager อัพเดท 16 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยเกษมบัณฑิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 4 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : UX/UI Design , UX Design , UI Design อัพเดท 24 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาการคอมพิวเตอร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT officer , ์Network admin , Technical support อัพเดท 24 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ระบบเครื่อข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager , IT Architecture อัพเดท 5 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Computer Engineer
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSuankularb WitthayalaiSciensce


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DATA ENTRY OPERATOR , LOGISTIC CLERK อัพเดท 22 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : เลย
ปวช. NETTUR TECHNICAL TRAINING FOUNDATION COMPUTER ENGINEERING
มัธยมศึกษาต้น-ปลายBEMPHS THALASSERY


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT support , ช่างเทคนิค , พนักงานธุรการ อัพเดท 17 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมวิทย์-คณิต


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Animator , Video Editor , Artist อัพเดท 13 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมมัลติมีเดีย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรปราการอุสาหกรรม


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Network Operation Center , Sale Engineer อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap