BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,189 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer อัพเดท 15 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่สินเชื่อ อัพเดท 26 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาการคิมพิวเตอร์


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Event อัพเดท 17 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คอมพิวเตอร์


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support อัพเดท 16 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสังขะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer อัพเดท 8 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุรศักดิ์มนตรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แอดมิน อัพเดท 14 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานบุคคล , พนักงาน IT อัพเดท 5 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมอุตสาหกรรม อัพเดท 1 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการทั่วไป
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CIO , Head of IT , IT director อัพเดท 25 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี RPU. Computer science


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ETL Developer , BI Developer อัพเดท 19 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ,บริการลูกค้า , IT,คอมพิวเตอร์ อัพเดท 13 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมวิไลวิทย์-คณิต


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : devops , linux system administrator , system engineer อัพเดท 27 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุรนารี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทย์-คณิต


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ อัพเดท 24 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอิเล็กทรอนิกส์


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 13 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวช. พณิชยการขอนแก่น คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกันทรวิชัยวิทย์-คณิต


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Computer Engineer , IT Support อัพเดท 12 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลวิทย์-คณิต


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , ผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 30 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี 2วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network , system administrator อัพเดท 22 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้า คอมพิวเตอร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อิเล็คทรอนิค


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธูรการ , พนักงานบริการ , พนักงานห้างสรรพสินค้า อัพเดท 4 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ้านโนนแกด -
ปวช.ศรีสะเกษบริหารธุรกิจ SBACคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ร้านกาแฟ อัพเดท 1 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. เทรโนโลยีบ้านจั่น คอมพิวเตอร์
ปวส.เทรโนโลยีบ้านจั่นคอมพิวเตอร์


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ๋Java Developer , Web Developer , Software Engineer อัพเดท 20 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยา2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap