BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,287 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ เคมี


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี , นักวิจัยด้านเคมี อัพเดท 18 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์เคมี


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 18 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ElaineCassy , ElaineCassy , ElaineCassy อัพเดท 17 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาโท ElaineCassy ElaineCassy
ปวช.ElaineCassyElaineCassy


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer/ Chemical engineer , Production engineer , R&D engineer/researcher อัพเดท 17 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Chulalongkorn University Chemical Engineering
ปริญญาโทMahidol University (International program)General Management


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , QC/QA Engineer อัพเดท 17 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Andrewsep , Andrewsep , Andrewsep อัพเดท 16 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ต่ำกว่ามัธยม Andrewsep Andrewsep
ปริญญาตรีAndrewsepAndrewsep


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Larrytet , Larrytet , Larrytet อัพเดท 15 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาเอก Larrytet Larrytet
ปริญญาโทLarrytetLarrytet


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development , International Sales , Assistant Sales Manager อัพเดท 13 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี-เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวิทย์-คณิต


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LdhgIisvflek , LdhgIisvflek อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. LdhgIisvflek LdhgIisvflek
ปวส.LdhgIisvflekLdhgIisvflek


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RodneyMom , RodneyMom , RodneyMom อัพเดท 5 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาโท RodneyMom RodneyMom
ปริญญาตรีRodneyMomRodneyMom


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Amelianek , Amelianek , Amelianek อัพเดท 5 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี Amelianek Amelianek
ต่ำกว่ามัธยมAmelianekAmelianek


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 9 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DelbertGaL , DelbertGaL , DelbertGaL อัพเดท 9 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี DelbertGaL DelbertGaL
ปริญญาตรีDelbertGaLDelbertGaL


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Holographicibo , Holographiclmn , Holographicojx อัพเดท 3 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปวช. Holographicrzh Holographicftc
ต่ำกว่ามัธยมHolographicektHolographicndo


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Flashpaqufv , Flashpaqhhh , Flashpaqnga อัพเดท 30 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : แพร่
ปริญญาโท Flashpaqmfa Flashpaqtvs
ปริญญาตรีFlashpaqkeyFlashpaqqsw


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RainMachinexjt , RainMachinesru , RainMachinepqc อัพเดท 21 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ต่ำกว่ามัธยม RainMachinewje RainMachineakv
ปวช.RainMachinesenRainMachinexrw


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนาศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bvrepsi , Fzoirrs , Uykihge อัพเดท 19 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปวส. Vngcjyf Ujtwcco
ปวส.DqumoywQmmtzce


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 65    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap