BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,006 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ อัพเดท 23 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA/QC Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 21 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอนุกูลนารี


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production planning , Production engineer , Procurement engineer อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชโบริกานุเคราะห์


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Environmental engineer อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Birmingham Advanced chemical engineerinig
ปริญญาตรีUniversity of LeedsChemical engineering


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : management trainee อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University of Nottingham Chemical Engineer


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , วิศวกรภายขาย , วิศวกรเคมี อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , วิศวกรภายขาย , วิศวกรเคมี อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนลาซาลจันทบุรี(มารดาพอทักษ์)วิทย์-คณิต


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต , ผู้จัดการฝ่ายผลิต , วิศวกร อัพเดท 4 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 29 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาโท เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี (ChEPs)
ปริญญาตรีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QA/QC Engineer , LAB อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , QA , QC อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะพานหินวิทย์-คณิต


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Manager , Technical Manager , Senior Researcher อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาเอก Kanazawa University วิศวกรรมศาสตร์เคมี
ปริญญาโทRegina UniversityEnvironmental Systems Engineering


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA staff , R&D อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังวิทย์-คณิต


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Manager , QA/QC Assistance Manager อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap