BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ควบคุณคุณภาพ อัพเดท 26 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวัฒนาวิทย์-คณิต


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่อง จ่าอากาศ อัพเดท 6 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ชัยภูมิภักดีชุมพล วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีมหาลัยราชมงคลอีสาน-นครราชสีมาวิศวกรรมศาสตร์


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , QC อัพเดท 1 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าหน่วยผลิต , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , QC ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 8 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี วิศวกรรมเคมี


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Project Engineer , Research& Development Engineer อัพเดท 15 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท TGGS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ chemical and process engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือChemical Engineering


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ อัพเดท 29 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรR&D , วิศวกรตรวจสอบวัดคุม/QA/QC อัพเดท 13 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมวิทย์คณิต


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 10 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต , QC/QA อัพเดท 8 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่าย/วิศวกร , วิศวกรในกระบวนการผลิต อัพเดท 4 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีวิทย์-คณิต


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่testสีเคมี , เจ้าหน้าที่ผสมสี อัพเดท 3 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , Quality Engineer อัพเดท 18 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์วิทย์-คณิต


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิศวกรรมศาสตร์เคมี
ปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)วิศวกรรมศาสตร์เคมี


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D , นักเคมี อัพเดท 12 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมัคลาภิเษกวิทย์-คณิต


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานทั่วไปหรืองานที่ตรงสาขา อัพเดท 5 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาวิทย์คณิต


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC , QA อัพเดท 4 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , technical service อัพเดท 27 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสมุทรพิทยาคมสามัญ


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , technical service engineering อัพเดท 26 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสมุทรพิทยาคมสามัญ


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 5 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกวิทย์-คณิต


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 4 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Burapha University Chemicaland Environmental Engineering
ปริญญาตรีRajabhat University UbonratchathaniPhysics


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap