BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &&D อัพเดท 11 ก.พ. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีราชินูทิศวิทย์ คณิต


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lab thcnician , Operater อัพเดท 7 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , product engineer อัพเดท 22 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวรนารีเฉลิมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 18 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรควบคุมการผลิต , เจ้่หน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 9 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 8 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมีและชีวภาพ


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , พนักงานบริการ อัพเดท 31 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากใบวิทย์-คณิต


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีเเละชีวภาพ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิศวกรรมเคมีเเละชีวภาพ


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายผลิต , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 23 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์เคมี , QC อัพเดท 20 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชวิทย์-คณิตฯ


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเซนต์โยเซฟ บางนาวิทย์-คณิต


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์ , QC อัพเดท 7 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , วิศวกรอุตสาหกกรม อัพเดท 4 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีเเละกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 28 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาวิทย์-คณิต


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA QC , วิศวกร อัพเดท 2 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 31 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเคมีอุตสาหกรรม


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจ้างทั่วไป , พนักงานขาย อัพเดท 31 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สุราษฎร์ธานี-


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 23 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 23 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กระบี่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อำมาตย์พาณิชนุกูล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมกระบวนการ อัพเดท 24 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap