BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 3 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชลประทานวิทยาวิศวกรรมเคมี


522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 2 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสายธรรมจรรย์วิทย์-คณิต


523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยไกด์ อัพเดท 28 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เบญจมราชานุสรณ์ วิทย์ คณิต


524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทดสอบ , เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่QA อัพเดท 23 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มทร. พระนคร เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , sale อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทย์-คณิต


527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 19 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์วิทย์-คณิต


528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 18 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Engineer , QA อัพเดท 14 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเส้นใยสังเคราะห์(สิ่งทอ)
ปวส.เทคโนโลยีทีพีไอช่างยนต์


530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานการเคมี , พนักงานปั๊ม อัพเดท 12 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. ประทุมธานี ช่าง
ปวช.ประทุมธานีโรงแรม


531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , เจ้าที่คุณภาพ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา อัพเดท 7 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 5 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สมเด็จพิทยาคม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเมืองสมเด็จวิทย์-คณิต


534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างาน , วิศวกร อัพเดท 3 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production , teaching , management อัพเดท 2 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาโท ลาดกระบัง Industrial management
ปริญญาตรีThammasatchemical engineering


536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC อัพเดท 28 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามชัยวิทย์-คณิต


537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 28 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปิยชาติพัฒนาวิทย์-คณิค


538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 28 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , ควบคุมการผลิต , วิเคราะห์/วิจัย อัพเดท 28 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักกงานขาย , พนักกงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 24 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap