BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


561. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีวิทย์ฯ-คณิตฯ


562. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานวิจัยและพัฒนา , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 13 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปทุมเทพวิทยาคารวิทย์- คณิต


563. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering , QA engineerng , R&D Engineering อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวะเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรมาตุวิทย์-คณิต


564. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรสิ่งแวดล้อม อัพเดท 20 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสุรวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


565. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , process control , safety/environmental อัพเดท 20 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกบินทร์วิทยาวิทย์-คณิตย์


566. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA/QC Engineer , Engineer อัพเดท 18 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวิทยื-คณิต


567. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , process Engineer อัพเดท 16 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


568. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Eng. , Environment , QC อัพเดท 16 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวิทย์-คณิต


569. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี อัพเดท 13 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


570. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประจำฝ่ายผลิต , QA/QC , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 13 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


571. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนก QA / QC อัพเดท 11 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เคมี


572. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรการผลิต , วิศวกร อัพเดท 9 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารวิทย์-คณิต


573. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Enviromental Engineer , Engineer อัพเดท 8 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิเชียรมาตุวิทย์-คณิต


574. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิจัย วิเคราะห์ อัพเดท 6 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านค่ายวิทย์ คณิต


575. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 3 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาลัย มหิดล เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


576. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทดสอบ , เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต อัพเดท 2 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


577. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงานฝ่ายขาย อัพเดท 30 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมวิทย์-คณิต


578. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรการผลิต , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 30 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวิทย์-คณิต


579. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Production Control อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานีวิทย์-คณิต


580. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรฝ่ายผลิต , พัฒนาและวิจัย อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap