BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,015 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development , Consulting Analyst , Engineer อัพเดท 14 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Suranaree University of Technology Chemical Engineering
ปริญญาตรีSuranaree University of TechnologyChemical Engineering


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Research and development , sale engineer อัพเดท 8 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิศวกรรมเคมี


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงาน
ปริญญาโทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 22 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 16 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต , R&D , QC อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกรรมเคมี


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร R&D อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Product Engineer อัพเดท 29 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D engineer อัพเดท 24 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดนายโรงวิทย์คณิต


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวะกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สาขาวิชาเครื่องกล


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ เคมีเทคนิค
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเคมี


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Service Engineer , Sale Engineer , Lab Manager อัพเดท 1 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา เคมี


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Kasetsart University Chemical Engineering
ปริญญาตรีSilpakron UniversityPetrochemicals and Polymeric Materials


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฺฺิBusiness Analyst , Data Analyst อัพเดท 19 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมีเทคนิค


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Manufacturing Engineer อัพเดท 11 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Process engineer , Qc engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , planning engineer อัพเดท 2 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวัง


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process/production engineer , Scale Up engineer , Scale Up RD อัพเดท 26 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Chulalongkorn University Chemical engineering
ปริญญาตรีChulalongkorn University Chemical technology


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D engineer , QA, QC Engineer อัพเดท 18 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap