BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,006 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ เคมีเทคนิค
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเคมี


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Service Engineer , Sale Engineer , Lab Manager อัพเดท 1 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา เคมี


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Kasetsart University Chemical Engineering
ปริญญาตรีSilpakron UniversityPetrochemicals and Polymeric Materials


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฺฺิBusiness Analyst , Data Analyst อัพเดท 19 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมีเทคนิค


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Manufacturing Engineer อัพเดท 11 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Manager , Technical Manager , Product Manager อัพเดท 11 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Process engineer , Qc engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , planning engineer อัพเดท 2 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวัง


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process/production engineer , Scale Up engineer , Scale Up RD อัพเดท 26 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Chulalongkorn University Chemical engineering
ปริญญาตรีChulalongkorn University Chemical technology


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D engineer , QA, QC Engineer อัพเดท 18 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี วิทย์-คณิต


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , พนังงานฝ่ายผลิต , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 16 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณื วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์วิทย์-คณิต


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , เจ้าหน้าที่ห้อง Lab , QA/QC อัพเดท 12 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุหาญงิทยาสรรค์-


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 7 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศกรรมเคมี


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Project engineer , Production engineer อัพเดท 5 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยวิทย์-คณิต


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรเคมี , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 3 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D , QA QC อัพเดท 2 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายยุพราชวิทย์คณิต


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Chemical and Process Engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือChemical Engineering


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineering , Production Engineering , QC อัพเดท 22 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีวิทย์ คณิต


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัย อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap