BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


581. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


582. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิศวกรรมเคมี


583. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sal engineer , QA QC อัพเดท 23 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ราชวินิตมัธยมวิทย์ คณิต


584. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 22 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2


585. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 20 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


586. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , R&D อัพเดท 18 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


587. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้องแลป , พนักงานทดสอบ , พนักงาน Q.A. อัพเดท 18 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


588. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , Chemical engineer , ครูสอนวิทยาศาสตร์ อัพเดท 17 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาวิศวกรรมเคมี


589. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 16 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


590. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรฝ่ายผลิต อัพเดท 10 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
ปวส.เทคนิคระยองปิโตรเคมี


591. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , การบริการลูกค้า , งานวางแผน อัพเดท 9 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


592. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย , นักวางแผน อัพเดท 8 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิมายวิทยาวิทย์-คณิต


593. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัยและพัฒนา , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 2 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชินีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


594. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC , งานวิจัย อัพเดท 31 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


595. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 29 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


596. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกร , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 26 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกวิทย์-คณิต (ช่าง)


597. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 22 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์-คณิต


598. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineering อัพเดท 22 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์วิทย์-คณิต


599. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมกระบวนการ , วิศวกรเคมี , วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 21 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคงคาประชารักษ์วิทย์-คณิต


600. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Reacher อัพเดท 19 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap