BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานPart time อัพเดท 23 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร อัพเดท 19 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.วัดพุทธบูชา ศิลป์


644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 18 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สตรีวิทยา 2 คณิต-วิทย์


645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 17 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาวิทย์-คณิต


646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , วิศวกรเคมี , QC QA อัพเดท 11 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.วาปีปทุม-


648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมการผลิต อัพเดท 11 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์วิทย์-คณิต


649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , product engineer อัพเดท 4 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งสงวิทย์-คณิต


650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี


651. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical engineering อัพเดท 25 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี KMUTT chemical engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSirindhorn SchoolSci-mat


652. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Nottingham University Computational Finance
ปริญญาตรีNottingham UniversityChemical Engineering


653. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA/QC engineer , R&D อัพเดท 19 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาวิทย์-คณิต


654. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer อัพเดท 15 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


655. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 14 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสังขะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


656. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอนหนังสือ , พนังงานงานบริการ , พนังงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 7 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเท่คโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนนทรีวิทยาวิทย์-คณิต


657. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


658. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี


659. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer อัพเดท 28 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


660. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PRODUCTION ENGINEER , CHEMICAL ENGINEER , PROCESS ENGINEER อัพเดท 28 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีบุญเรืองวิทยาคารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap