BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,015 ประวัติ


661. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Production Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 20 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


662. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lab technicain textile, , QA,QC , CALLCENTER เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า อัพเดท 7 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


663. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมคุณภาพในการผลิต , พนักงานใน Logistic อัพเดท 7 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.คณะราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


664. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แผนกวิจัยและเทคโนโลยี , ตำแน่งงานใดก็ได้ อัพเดท 31 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เทคโนโลยีปิโตรเคมี(นานาชาติ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์


665. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนกงานบัญชี อัพเดท 28 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี
ปวส.


666. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวเคมี


667. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนละแมวิทยาวิทย์-คณิต


668. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA Engineer อัพเดท 21 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์(วิทยาเขต หาดใหญ่) วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิมานวิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


669. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA&QC/R&D Engineer อัพเดท 20 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัยวิทย์-คณิต


670. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Merchandiser , R&D , ตามความเหมาะสม อัพเดท 19 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี) วิศวกรรม-เคมีสิงทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหันคาพิทยาคมวิทย์-คณิต


671. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ควบคุมการผลิต , QA,QC อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


672. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรพิทยานุกูลวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


673. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA , QC อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สำโรงทาบวิทยาคมวิทย์


674. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , ควบคุมคุณภาพ , วิจัยพัฒนา อัพเดท 15 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบอสโกพิทักษ์วิทย์-คณิต


675. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QA อัพเดท 14 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาวิทย์-คณิต


676. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 14 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


677. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์พิเศษ , อาจารย์ประจำ อัพเดท 6 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีม. มหิดลเทคโนโลยีชีวภาพ


678. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 4 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


679. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , Operator , Process Engineer อัพเดท 3 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร นราธิวาสวิทย์-คณิต


680. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล อัพเดท 30 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลิงนกทาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap