BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,016 ประวัติ


741. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา อัพเดท 25 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวิทย์-คณิต


742. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมการผลิต อัพเดท 25 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายซางตาครู้สคอนแวนท์วิทย์-คณิต


743. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร , การผลิต , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 24 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมวิทย์-คณิต


744. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D , Production Engineer อัพเดท 24 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์-เคมี


745. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรโครงการ , ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อัพเดท 23 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปวส.วข.เทคนิคกรุงเทพ ปิโตรเคมี


746. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , chemical engineer , sales engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bio-chemical engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์


747. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร ฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 20 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาตร์เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงนารีวิทย์-คณิต


748. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , QC อัพเดท 16 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี-


749. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 15 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสระแก้ววิทย์-คณิต


750. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical engineer , กองบรรณาธิการ , ครูสอนศิลปะ อัพเดท 14 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามวิทย์-คณิต


751. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , sale engineer , ดีเทลยา อัพเดท 12 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตีชัยภูมิวิทย์-คณิต


752. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 12 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


753. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 12 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ชลกันยานุกูลวิทยาศาสตร์


754. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer , product engineer อัพเดท 12 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประภัสสรรังสิตวิทย์-คณิต


755. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนส่องแสงพณิชยการวิทย์-คณิต


756. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 4 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์- คณิต


757. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ , พนักงายฝ่าย R&D อัพเดท 3 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุทธจักรวิทยาวิทย์-คณิต


758. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer , Research & Development engineer , QA engineer อัพเดท 28 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


759. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QC , พนักงานLAB อัพเดท 27 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


760. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแนะนำสินค้า อัพเดท 27 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.มัธยมด่านสำโรงวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap