BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


781. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , นักวิจัย อัพเดท 11 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนราฎร์บำรุงวิทย์


782. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Researcher , Process engineer , R&D อัพเดท 5 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University Petrochemical Technology
ปริญญาตรีThammasat UniversityChemical Engineering


783. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Sales Engineer , Servive Engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปวช.ว.เทคนิคสุราษฏร์ธานีช่างก่อสร้าง


784. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีนุกูล


785. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , QA/QC engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาวิทย์-คณิต


786. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Engineer , Sale&Service Engineer , Process Engineer อัพเดท 19 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


787. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA,QC , ฝ่ายผลิต อัพเดท 15 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินวิทย์-คณิต


788. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรฝ่ายงานวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 8 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


789. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , นักวิจัย , นักเคมี อัพเดท 25 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


790. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : mc , พริ๊ตตี้ อัพเดท 21 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -


791. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


792. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Production engineer, Process engineer , R&D อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมเคมี


793. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QA QC Lab , sale engineer อัพเดท 7 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


794. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ อัพเดท 5 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


795. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Q.A , Q.C อัพเดท 4 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทย์-คณิต


796. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโนนสะอาดพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


797. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Techical , R & D อัพเดท 29 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจิตรลดาสายวิทยาศาสตร์ และการออกแบบ


798. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ อัพเดท 27 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครพนม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาแกพิทยาคมวิทย-คณิค


799. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical Engineer , QA/QC Engineer , Process Engineer อัพเดท 22 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.หนองไผ่วิทย์-คณิต


800. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 21 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap