BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,017 ประวัติ


801. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโนนสะอาดพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


802. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Techical , R & D อัพเดท 29 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจิตรลดาสายวิทยาศาสตร์ และการออกแบบ


803. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ อัพเดท 27 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครพนม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาแกพิทยาคมวิทย-คณิค


804. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical Engineer , QA/QC Engineer , Process Engineer อัพเดท 22 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.หนองไผ่วิทย์-คณิต


805. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 21 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์


806. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , การบริหารการจัดการ อัพเดท 19 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. เทคโนโลยีละโว้ลพบุรี บริหารธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรีบริหารธุรกิจ


807. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QC , shift supervisor อัพเดท 7 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์)


808. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , environmental engineer , Quality engineer อัพเดท 1 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


809. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 28 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดป่าประดู่วิทย์-คณิต


810. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production/ Process Engineer , Chemical Engineer/ Sale Engineer , QA & QC Engineer/ Reseacher อัพเดท 27 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


811. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , ลูกค้าสัมพันธ์ , ออร์แกไนซ์ อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต)ร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต


812. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ , วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


813. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA , QC อัพเดท 25 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษธานีวิทย์-คณิต


814. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 23 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสระแก้ววิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


815. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &D , Process Engineer , QC Engineer อัพเดท 19 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


816. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค , พนักงานควบคุมคุณภาพดูแลเครื่องจักร อัพเดท 1 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอเส้นใย


817. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Webmaster , Webprogramer อัพเดท 27 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


818. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรพลาสติก , วิศวกรโพลิเมอร์ , QC, R&D อัพเดท 25 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเคมีอุตสาหกรรม


819. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายให้ข้อมูล , ฝ่ายขาย , เค้าเตอร์ อัพเดท 21 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี คณิต-วิทย์


820. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 16 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี University of Pennsylvania Business(wharton) & Chemical and Biomolecular Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap