BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


801. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , การบริหารการจัดการ อัพเดท 19 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. เทคโนโลยีละโว้ลพบุรี บริหารธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรีบริหารธุรกิจ


802. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QC , shift supervisor อัพเดท 7 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์)


803. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , environmental engineer , Quality engineer อัพเดท 1 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


804. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 28 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดป่าประดู่วิทย์-คณิต


805. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production/ Process Engineer , Chemical Engineer/ Sale Engineer , QA & QC Engineer/ Reseacher อัพเดท 27 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


806. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , ลูกค้าสัมพันธ์ , ออร์แกไนซ์ อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต)ร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนิเทศศาสต(ร์วารสารศาสต


807. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ , วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 26 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


808. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA , QC อัพเดท 25 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษธานีวิทย์-คณิต


809. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 23 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสระแก้ววิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


810. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &D , Process Engineer , QC Engineer อัพเดท 19 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


811. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค , พนักงานควบคุมคุณภาพดูแลเครื่องจักร อัพเดท 1 ส.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอเส้นใย


812. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Webmaster , Webprogramer อัพเดท 27 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


813. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรพลาสติก , วิศวกรโพลิเมอร์ , QC, R&D อัพเดท 25 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเคมีอุตสาหกรรม


814. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายให้ข้อมูล , ฝ่ายขาย , เค้าเตอร์ อัพเดท 21 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี คณิต-วิทย์


815. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 16 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี University of Pennsylvania Business(wharton) & Chemical and Biomolecular Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิทย์-คณิต


816. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing อัพเดท 15 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพการตลาด


817. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 7 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์ศาสตร์


818. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : eqweqwe อัพเดท 3 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปวช. ewew wqe


819. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab , QC , production อัพเดท 2 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทย์-คณิต


820. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap