BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


841. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนก , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 6 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อุตสาหกรรมเคมี


842. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D , Production Engineer อัพเดท 4 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีพัทลุงวิทย์-คณิต


843. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Development , Planning , Production อัพเดท 1 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเข เทคนิคกรุงเทพ เคมีสิ่งทอ


844. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , QC อัพเดท 26 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์วิทย์-คณิต


845. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , ปิโตรเลียม แก็ส , วัสดุ อัพเดท 25 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย


846. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , R&D , design อัพเดท 22 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


847. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer , Sciences/Chemical , Research and development อัพเดท 21 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี Walailak University Polymer Engineering


848. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ , Sales Engineer อัพเดท 20 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเคมีอุตสาหกรรม


849. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 20 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Prince of Songkla University Chemical Engineer


850. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , production engineer อัพเดท 19 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเคมีอุตสาหกรรม


851. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 19 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา2วิทย์-คณิต


852. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production , R&D อัพเดท 17 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังวิทย์-คณิต


853. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , production engineer อัพเดท 15 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


854. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรเคมี อัพเดท 11 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมเคมี


855. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 4 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรีวิทย์-คณิต


856. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales engineer อัพเดท 31 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


857. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer(วิศวกรขาย(สารเคมี)) , sale engineer(วิศวกรขาย(instrument)) , sale engineer(วิศวกรขาย(ทั่วไป)) อัพเดท 25 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯกบินทร์บุรีวิทย์-คณิต


858. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 22 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีกพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
ปวส.เทคนิคระยองปิโตรเคมี


859. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน partime อัพเดท 21 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯวิทย์-คณิต


860. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA Engineer อัพเดท 18 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชวิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์)


<<< ก่อนหน้า    1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap