BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


901. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : -วิศวกรประจำโรงงาน , -QC satff , -Sale Engineer อัพเดท 7 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณีคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


902. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA อัพเดท 25 ธ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Thummasat University Chemical Engineering


903. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gggg อัพเดท 24 ธ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี


904. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemistry , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 14 ธ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมานุสรณ์วิทย์-คณิต


905. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 11 ธ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวิทย์-คณิต


906. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 8 ธ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี Prince of Songkla University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายWisetchaichan Tantiwitthayapoom SchoolMath-Science


907. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์ , QA QC อัพเดท 23 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี


908. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหารโครงการ อัพเดท 21 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , กฎหมาย , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 65 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครราชสีมา เคมี


909. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Plant or Project Engineer , Production Engineer อัพเดท 20 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


910. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Plant or Project Engineer , Production Engineer อัพเดท 17 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัม๓์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


911. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Chemical Engineer , Process Engineer อัพเดท 8 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกวิทย์-คณิต


912. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA , QC อัพเดท 5 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซกาวิทย์-คณิต


913. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA, QC , R&D อัพเดท 3 พ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธวิทย์-คณิต


914. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พริตตี้ อัพเดท 29 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี เทม 55


915. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 24 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท


916. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคมี


917. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Chemical Engineer , Process Engineer อัพเดท 19 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University Chemical Engineer
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSt, John High SchoolScience/Math


918. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างาน อัพเดท 18 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ช่างไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตช่างไฟฟ้า


919. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 10 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด :
ปริญญาตรี ส.พระจอมเกล้า พระนครเหนือ เคมี
ปวช.ส.พระจอมเกล้า พระนครเหนือเครื่องกล


920. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , QA,QC Engineer อัพเดท 9 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี Chiang Mai University Industrial Chemistry
มัธยมศึกษาต้น-ปลายWichaiwittaya SchoolScience-Math


<<< ก่อนหน้า    1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap