BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


921. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , วิศวกรโรงงงาน , process engineer อัพเดท 1 ต.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปิโตรเลียม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี


922. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales อัพเดท 26 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด :
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งแวดล้อม


923. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QC,QA , Chemical engineer อัพเดท 18 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิศวกรรมเคมี


924. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , การผลิต , วิจัย อัพเดท 18 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


925. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวเคมี


926. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายการผลิต อัพเดท 10 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกาญจนานุเคราะห์วิทย์-คณิต


927. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process control engineer , production engineer อัพเดท 7 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบ็ญจะมะมหาราชวิทย์-คณิต


928. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 4 ก.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


929. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Precess Engineer , Service Engineer , Production Engineer อัพเดท 21 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมเคมี


930. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ จ.ระยองปฏิบัติการเคมี


931. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายประกันคุณภาพ อัพเดท 9 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมกระบวนการ


932. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ , หัวหน้าฝ่ายผลิต , Q.A , Q.C อัพเดท 4 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาทวีวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


933. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย อัพเดท 27 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหิดลวิศวกรรมเคมี


934. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , R&D อัพเดท 3 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


935. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , R & D อัพเดท 3 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


936. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA,QC อัพเดท 3 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมวิทย์-คณิต


937. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมการผลิต , วิศวกรรมควบคมคุณภาพ , sale engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


938. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Production Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


939. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


940. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer , QA QC อัพเดท 21 มิ.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap