BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,003 ประวัติ


981. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิจัยในห้องแลป , นักวิจัยและพัฒนา(Research&Development) , พนักงานควบคุมการผลิต อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคณิต-วิทย์


982. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QC , R&D อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้วิทย์-คณิต


983. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


984. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , Production Engineer อัพเดท 8 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


985. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศกรรมเคมีและกระบวนการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


986. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sell engineer , R&D engineer , production engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีอยุธยาวิทย์ คณิต


987. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D QA QC , Sale engineer อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


988. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Producttion Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


989. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailand Chemical
ปวช.King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailandเครื่องกล


990. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost engineer , design engineer , engineer อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิศวกรรมเคมี


991. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , sell enginer อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมวิทย์-คณิต


992. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโยธินบูรณะวิทย์-คณิต


993. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , ตามความเหมาะสม อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค(เคมีวิศวกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแจงร้อนวิทยาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


994. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineering , QA/QC , นักเคมี อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


995. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.โยธินบูรณะวิทย์-คณิต


996. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี Chulalongkorn University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTriam Udom Suksa SchoolPublic Health


997. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี อัพเดท 12 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช.


998. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R &D , QC. , QA. อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมีอุตสาหกรรม


999. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Engineer อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมวิทยาศาสตร์


1000. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Industrial Engineer , Production planning อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายPakkret High SchoolScience and Math


<<< ก่อนหน้า    1 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap