BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,287 ประวัติ


1241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ราชประชาสมาสัยฯวิทย์-คณิต


1242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยพัฒนา , วิศวกร อัพเดท 4 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน เขลางค์นครวิทย์-คณิต


1243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Q.A , Lab engineer อัพเดท 4 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวิทย์-คณิต


1244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , design engineer อัพเดท 3 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยยอด


1245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 2 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จัหวัดยะลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 2 พ.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


1247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : processengineer , วิศวกร , QC อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนถาวรานุกูลวิทย์-คณิต


1248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานค้นคว้าและวิจัย , งานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 16 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์สายวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์


1249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 16 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโพธิสารพิทยากรวิทย์-คณิต


1250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 11 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


1251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QC อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสุทธิวรารามวิทย์-คณิต


1252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Staff , Lab , QC อัพเดท 4 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมุกดาหารวิทย์-คณิต


1253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Process Design , QC/QA/R&D อัพเดท 1 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์ - คณิต


1254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , วิศวกรเคมี , เซลล์ อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี


1255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ , นักวิจัย อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาวิทย์-คณิต


1256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


1257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , พอลิเมอร์ อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


1258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซูปเปอร์ไวเซอร์ , นักเคมี , วิศวกรเคมี อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.นบพิตำวิทยาวิทย์-คณิต


1259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QA , plan Engineer อัพเดท 19 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราขธานีวิทยาศาสตร์


1260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 65    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap