BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,308 ประวัติ


1281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


1282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย , การขาย อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


1283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Q.C. or R&D , Laboratory อัพเดท 11 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราวิทย์-คณิต


1284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , Q.C. อัพเดท 11 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์วิทย์-คณิต


1285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab Engineer , Q.C , Process engineer อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวิทย์-คณิต


1286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิจัยในห้องแลป , นักวิจัยและพัฒนา(Research&Development) , พนักงานควบคุมการผลิต อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคณิต-วิทย์


1287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QC , R&D อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้วิทย์-คณิต


1288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


1289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , Production Engineer อัพเดท 8 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศกรรมเคมีและกระบวนการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


1291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sell engineer , R&D engineer , production engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีอยุธยาวิทย์ คณิต


1292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , R&D QA QC , Sale engineer อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


1293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Producttion Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailand Chemical
ปวช.King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailandเครื่องกล


1295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost engineer , design engineer , engineer อัพเดท 24 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิศวกรรมเคมี


1296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , sell enginer อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมวิทย์-คณิต


1297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโยธินบูรณะวิทย์-คณิต


1298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , ตามความเหมาะสม อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค(เคมีวิศวกรรม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแจงร้อนวิทยาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


1299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineering , QA/QC , นักเคมี อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


1300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.โยธินบูรณะวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 66    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap