BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,015 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 6 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์แผนการเรียนวิทย์-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี , นักวิจัยและพัฒนา , วิศวการผลิต อัพเดท 22 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวะเคมี


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ENGINEER อัพเดท 21 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , supply chain อัพเดท 20 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Supervisor อัพเดท 19 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Project Engineer อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Process Engineer , Process Engineer อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Nottingham Chemical Engineering
ปริญญาตรีThammasat University Rangsit CampusChemical Engineering


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planner อัพเดท 14 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรควบคุมการผลิต , นักเคมี/นักวิจัย อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแสงธรรมวิทยา-


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument Designer , Draftsman , Administration อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ระยอง
ปวส. เทคโนโลยีทีพีไอ อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.เทคโนโลยีทีพีไออิเล็กทรอนิกส์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Technical Service /support , Production อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ วิศวกรรม​เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธร​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , R&D อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาโท National Taiwan University of Science and Technology Graduate institute of applied science (Nano-electrochemical)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงายฝ่ายขาย , พนักงานประสานงาน/ธุรการ/จัดซื้อ , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 28 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ พอลิเมอร์ประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท KMUTT Chemical Engineering
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityChemical Engineering


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , chemical engineer อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมเคมี


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Researcher อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท Burapha University Chemical Engineering
ปริญญาตรีBurapha UniversityChemical Engineering


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap