BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,287 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัย อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเคมี


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engnineer , QA , วิศวกรเคมี อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมกระบวนการผลิต อัพเดท 15 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RonaldMib , RonaldMib , RonaldMib อัพเดท 15 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. RonaldMib RonaldMib
ปวช.RonaldMibRonaldMib


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , Sale Engineer อัพเดท 14 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรเคมี อัพเดท 14 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer , Sale engineer , Technical engineer อัพเดท 11 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Kasetsart university Chemical engineering


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี Rajamangala Technologo Krungthep university Chemical Engineering


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี , QA Engineer อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒วิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WilliamZency , WilliamZency , WilliamZency อัพเดท 23 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : นครราชสีมา
ต่ำกว่ามัธยม WilliamZency WilliamZency
ปวส.WilliamZencyWilliamZency


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : EdwinaSaptofs , ReshegaSaptofs , uheyzrfSaptofs อัพเดท 20 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : สุโขทัย
ปวช. ktczSaptofs kerbxSaptofs
ปวส.IarakkadSaptofsfylhjybqSaptofs


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , planner อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาโท kmutt
ปริญญาตรีkmitl


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , researcher , analyst อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University of New South Wales Chemical Engineering (Hons)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองสถาบัน)


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรควบคุมกระบวนการ อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจวิทย์-คณิต


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Stephenloado , Stephenloado , Stephenloado อัพเดท 10 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี Stephenloado Stephenloado
ปริญญาโทStephenloadoStephenloado


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 9 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DavidPrils , DavidPrils , DavidPrils อัพเดท 8 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : กระบี่
ปวช. DavidPrils DavidPrils
ปริญญาโทDavidPrilsDavidPrils


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตวิศวกรรมเคมี


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , วิจัยและพัฒนาทางอาหาร , วิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม อัพเดท 2 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 65    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap