BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,609 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ๊University College Dublin Electronic and Computer Engineering
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยNano engineering (Advanced Materials)


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโครงการ , เลขานุการ อัพเดท 23 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 2 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขต ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : design engineer อัพเดท 23 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคนิคคอม อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 15 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมไฟฟ้า


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 27 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เซนต์จอห์น ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีกรุงธนไฟฟ้า


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance manager , Facility manager , Project manager อัพเดท 8 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , วิศวกร อัพเดท 7 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี ) , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Electrical technican อัพเดท 28 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of management and technology Electrical Engineer
ปริญญาตรีThe university of lahore Electrical Engineering


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า,ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า , ประมาณราคา อัพเดท 13 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , การตลาด อัพเดท 9 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาช่างคอมพิวเตอร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : assistant Project manager M&E อัพเดท 5 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 27 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอิเล็กทรอนิกส์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไฟฟ้ากำลัง


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintainance Engineer , Automation Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 19 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap