BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,607 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฝางพิทยาคมวิทย์-คณิต


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Service engineer อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไทรน้อยวิทย์-คณิต


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Automation Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเทคนิคคอมพิวเตอร์


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยุะพิทยาคมวิทย์-คณิต


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องมือแพทย์ , วิศวกรไไฟฟ้า อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีเครื่องกล-ไฟฟ้า


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , แอดมิน , คีย์ข้อมูล อัพเดท 12 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องมือวัด , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมกรรมการวัดและควบคุม


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer , Production Engineer , วิศวกรควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาลัยธนบุรี วิศวไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไฟฟ้า


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : office engineer , พนักงานบัญชี อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1วิทย์-คณิต


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไฟฟ้ากำลัง


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ELECTRONIC ENGINEERING


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยามวิศวกรรมไฟฟ้า


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญารังสิตวิทย์-คณิต


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project engineer , M&E engineer , Electrical engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบอัตโนมัติ(PLC) อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แมคคาทรอนิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer , Electronic Engineer , QC,QA อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap