BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,600 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการจัดซื้อ , ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ , หัวหน้าแผนกจัดซื้อ อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคจะนะไฟฟ้ากำลัง


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พลังงาน อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรไฟฟ้า


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟฟ้า , วิศวกรโครงการ อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Programmer , Electrical engineer อัพเดท 25 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , พนักงานบัญชี อัพเดท 23 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Siridhorn International Institute of Technology Electronics and Communication Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSarasas Witead Romklao Sci-Math


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่าง อัพเดท 20 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโลโลยีไฟฟ้า


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : electrical engineer , service engineer อัพเดท 17 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี Umm AlQura University Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Preventive Maintenance Manager อัพเดท 16 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทลาลัยการอาชีพ สุรินทร์ไฟฟ้ากำลัง


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประมาณราคา อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ไฟฟ้า
ปวส.รร. ขส ทบ.ไฟฟ้ากำลัง


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรประจำโรงงาน , วิศวกรประจำโครงการ อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไฟฟ้ากำลัง


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Embedded Engineer อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Kasetsart University Information and Communication Technology for Embedded Systems
ปริญญาตรีB. K. Birla Institute of Engineering and TechnologyElectronics and Communication Engineering


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : mechanical engineer , quality engineer , project manager อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท The University of Alabama Operations Management
ปริญญาตรีThe University of AlabamaMechanical Engineering


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฺีBusiness development manager , International business delveopment , Export Sales Manager อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Southampton MBA
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityElectrical Engineering


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance engineer , Supervisor อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี Tarlac state university Electrical engineering


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์วิทย์-คณิต


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ไฟฟ้า , N/A อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูไฟฟ้า


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม อศบ.อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.Siam institute of Technologyอิเล็กทรอนิกส์


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Procurement engineer อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี KMITL ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 230    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap