BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,607 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกวิทย์-คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไฟฟ้ากำลัง


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิตหรือแผนกQC อัพเดท 12 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : น่าน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical and telecommunication Engineering อัพเดท 7 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้าสื่อสาร
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไฟฟ้าสื่อสาร


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อิเล็คทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศโทรคมนาคม


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การออกแบบระบบไฟฟ้า , ตามบริษัทพิจารณา , ตามบริษัทพิจารณา อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอุตสาหการ


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Preventive Maintenance Manager อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทลาลัยการอาชีพ สุรินทร์ไฟฟ้ากำลัง


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการจัดซื้อ , ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ , หัวหน้าแผนกจัดซื้อ อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคจะนะไฟฟ้ากำลัง


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พลังงาน อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรไฟฟ้า


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟฟ้า , วิศวกรโครงการ อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Programmer , Electrical engineer อัพเดท 25 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , พนักงานบัญชี อัพเดท 23 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Siridhorn International Institute of Technology Electronics and Communication Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSarasas Witead Romklao Sci-Math


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่าง อัพเดท 20 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโลโลยีไฟฟ้า


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : electrical engineer , service engineer อัพเดท 17 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี Umm AlQura University Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Preventive Maintenance Manager อัพเดท 16 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทลาลัยการอาชีพ สุรินทร์ไฟฟ้ากำลัง


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประมาณราคา อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ไฟฟ้า
ปวส.รร. ขส ทบ.ไฟฟ้ากำลัง


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรประจำโรงงาน , วิศวกรประจำโครงการ อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไฟฟ้ากำลัง


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Embedded Engineer อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Kasetsart University Information and Communication Technology for Embedded Systems
ปริญญาตรีB. K. Birla Institute of Engineering and TechnologyElectronics and Communication Engineering


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap