BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,607 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pc เชียร์ขายสินค้า อัพเดท 15 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศิลป์-คำนวณ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษมนิเทศศาสตร์บัณฑิต


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , โฟร์แมนไฟฟ้า , อื่นๆ อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีติดตั้งไฟฟ้า


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 11 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ๊มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโนนหันวิทยายนวิทย์-คณิตต์


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality engineer อัพเดท 6 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแกลงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assistant Service Manager ฝ Assistant Sales Manager (or related field) , Field Service Engineer / Senior Customer Service Engineer (or related field) , Test Engineer / Maintenance Engineer (or related field) อัพเดท 5 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริการการตลาด
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์โทรคมนาคม


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom , Electronics , Electromechanical อัพเดท 2 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี EASTERN INSTITUTE FOR INTEGRATED LEARNING IN MANAGEMENT UNIVERSITY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 1 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์-


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business MAnager อัพเดท 26 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Assumption University Mechatronics


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า , เขียนแบบไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 23 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงปัญญาวิทย์-คณิต


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chief Engineer อัพเดท 22 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการสำหรับนักบริหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุลวิศวกรรมไฟฟ้า


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรภาคสนาม , วิศวกร อัพเดท 16 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเลยติดตั้งไฟฟ้า


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง , ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม , ผู้จัดการงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 10 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL วิศวกรรมไฟฟ้า


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer , Electrical Engineer , Service Engineer อัพเดท 7 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการวิทย์-คณิต


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการขาย , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 30 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศกรรมไฟฟ้า


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : New model Manager , Production engineering Manager , Production Manager อัพเดท 26 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโลโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ Industrial Electrical Technology


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า , โฟรแมนไฟฟ้า อัพเดท 20 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ช่างไฟฟ้ากำลัง


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Devops Engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง อัพเดท 14 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน อิเล็กทรอนิกส์การบิน


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกร , นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 12 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : plc engineer , automation engineer , engineer staff อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap